صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو و برق رسانی منطقه -960410261-960810209-960310270
  آگهي در محدوده :مناطق برق رودکی-فارابی-شمیران
  منتشر کننده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/5/11
  آخرين مهلت :96/5/16
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات