صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :نصب و اصلاح و برقرسانی-960110251-960710229-962110227
  آگهي در محدوده :مناطق برق فردوسی-خیام-سهروردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/04/28
  آخرين مهلت :96/05/03
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات