صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو و برق رسانی -960510204-961310200
  آگهي در محدوده :مناطق نارمک-پاسداران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/4/18
  آخرين مهلت :96/4/22
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات