صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برق رسانی -960910157-960610144
  آگهي در محدوده :مناطق برق دانشگاه و 17 شهریور
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/4/12
  آخرين مهلت :96/4/17
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات