صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :جايگزيني شبکه مسي با کابل خودنگهدار-برقرسانی-961410163-962210113-962210176-961810088
  آگهي در محدوده :مناطق برق سینا-مولوی-تهرانپارس
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/3/28
  آخرين مهلت :96/4/01
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات