صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :اجرای عملیات خدمات مشتركين -961010179
  آگهي در محدوده :مناطق برق افسریه-بوعلی-شمیران-سهروردی-سینا-بهمن -دانشگاه
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/03/24
  آخرين مهلت :96/03/29
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات