صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی منطقه برق هفت تیر-شماره:951110388
  آگهي در محدوده :منطقه برق هفت تیر
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/10/11
  آخرين مهلت :95/10/16
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات