صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرساني از طريق نصب واصلاح-960110166-961910165-961110131-960810162
  آگهي در محدوده :مناطق برق فردوسی-آزادی-فارابی-7تیر
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/3/25
  آخرين مهلت :96/3/30
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات