صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرساني از طريق نصب واصلاح -961410143-960910137-962210150-961310129
  آگهي در محدوده :مناطق برق سینا-دانشگاه-مولوی-پاسداران
  منتشر کننده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/03/17
  آخرين مهلت :96/03/22
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات