صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :نيرووبرقرساني از طريق نصب واصلاح -962110147-962010133-960610130960510151
  آگهي در محدوده :مناطق برق سهروردی-بیهقی-17 شهریور-نارمک
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/03/17
  آخرين مهلت :96/03/22
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات