صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی از طریق نصب لوازم اندازه گیری-962310164-960310161
  آگهي در محدوده :مناطق برق نیاوران- شمیران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/03/13
  آخرين مهلت :96/03/20
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات