صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-960410101-960510097-960510120-960510121
  آگهي در محدوده :مناطق برق رودکی و نارمک
  منتشر کننده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/03/02
  آخرين مهلت :96/03/07
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات