صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :اصلاحیه مناقصه برونسپاری 7 منطقه
  آگهي در محدوده :مناطق دانشگاه، تهرانپارس، آزادی، فارابی، بهمن، سینا ، شمیران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :ر وزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/09/28
  آخرين مهلت :95/10/15
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات