صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :اجرای خدمات مشتركين مناطق 22 گانه -961010092
  آگهي در محدوده :22 منطقه برق
  منتشر کننده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/02/20
  آخرين مهلت :96/02/25
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات