صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی-960810070-960510080
  آگهي در محدوده :مناطق برق فارابی-نارمک
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/02/20
  آخرين مهلت :96/02/25
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات