صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :تعمیرات پیشگیرانه و انتقال نیرو و برقرسانی-960110085-961210068-961210067
  آگهي در محدوده :مناطق فردوسی و قدس
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/02/17
  آخرين مهلت :96/02/21
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات