صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :روشنایی معابر-960910066
  آگهي در محدوده :منطقه برق دانشگاه
  منتشر کننده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/02/16
  آخرين مهلت :96/02/20
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات