صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برق رسانی -961810036-960710050-962010045-962010046
  آگهي در محدوده :مناطق برق تهرانپارس-خیام -بیهقی
  منتشر کننده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/02/03
  آخرين مهلت :96/02/09
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات