صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :نگهداری پشتیبانی سخت افزارو تجهیزات شبکه LAN-WAN-961010052
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/02/02
  آخرين مهلت :96/02/07
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات