صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :روشنايي معابر و برقرسانی-961410004-960210005-961310034
  آگهي در محدوده :مناطق برق سینا-سعادت آباد-پاسداران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/01/31
  آخرين مهلت :96/02/06
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات