صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال برقرسانی و جایگزینی کابل -961710014-961910007-960510017-961610041
  آگهي در محدوده :مناطق برق بهمن-آزادی-نارمک-افسریه
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/01/29
  آخرين مهلت :96/02/03
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات