صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو و برق رسانی سهروردی-962110022
  آگهي در محدوده :منطقه برق سهروردی
  منتشر کننده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/01/27
  آخرين مهلت :96/01/31
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات