صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه : برقرسانی منطقه برق آزادی-951910382-951910383-951951910387
  آگهي در محدوده :منطقه برق آزادی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/09/22
  آخرين مهلت :95/09/28
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات