صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :بهره برداري مديريت شبكه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق 7تیر
  آگهي در محدوده :منطقه برق هفت تیر
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/12/21
  آخرين مهلت :95/12/25
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات