صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی مناطق فردوسی-سینا-رودکی-951810496-951410590-950410502
  آگهي در محدوده :مناطق فردوسی-سینا -رودکی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/12/21
  آخرين مهلت :95/12/25
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات