صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برونسپاری بهره برداری در محدوده عملياتي مناطق برق-951010391
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/09/22
  آخرين مهلت :95/09/28
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات