صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو شمیران-950310554-950310555
  آگهي در محدوده :منطقه برق شمیران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/12/09
  آخرين مهلت :95/12/15
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات