صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی و جایگزینی شبکه -950810528-950810529-951810545-951810546-951610486-951610487-952310556
  آگهي در محدوده :مناطق برق فارابی-تهرانپارس-افسریه-نیاوران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/12/07
  آخرين مهلت :95/12/11
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات