صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نيرو توزيع نيرو-951910538-950810512-950610489-952210520-952210521-952310535
  آگهي در محدوده :مناطق برق فارابی-آزادی-17شهریور-مولوی-جایگزینی کابل نیاوران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/12/05
  آخرين مهلت :95/12/10
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات