صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی- 971110830
  آگهي در محدوده :منطقه برق بعثت
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/12/5
  آخرين مهلت :1397/12/9
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات