صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :تعمير و نگهداري شبکه روشنايي معابر برق سعادت آباد-950210506
  آگهي در محدوده :منطقه برق سعادت آباد
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/12/02
  آخرين مهلت :95/12/07
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات