صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی- 971210324
  آگهي در محدوده :منطقه برق قدس
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/5/29
  آخرين مهلت :1397/6/4
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات