صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :عمليات پيشگيرانه شبکه هاي برق مناطق رودکی-بهمن-سینا-951410479-951710466-950410502
  آگهي در محدوده :مناطق برق بهمن-سینا-رودکی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/11/27
  آخرين مهلت :95/12/02
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات