صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری-971010200
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/4/24
  آخرين مهلت :1397/4/28
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات