صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :جایگزینی کابل خودنگهدار با شبکه سیمی-970410015
  آگهي در محدوده :منطقه برق رودکی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/1/22
  آخرين مهلت :1397/1/28
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات