صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی- 961410781-96110764-961210792
  آگهي در محدوده :مناطق برق سینا-فردوسی-قدس
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/12/9
  آخرين مهلت :96/12/14
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات