صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961110701-961610722-961610723-961610724
  آگهي در محدوده :منطقه برق بعثت-افسریه
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/11/30
  آخرين مهلت :96/12/6
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات