صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :تعمیرات پیشگیرانه-جایگزینی کابل خودنگهدار-961410727-960410732-960610700
  آگهي در محدوده :منطقه برق سینا-رودکی-17شهریور
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/11/29
  آخرين مهلت :96/12/5
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات