صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961810668-960610626-961510616-961610602-961610630
  آگهي در محدوده :منطقه برق تهرانپارس-17 شهریور-بوعلی -افسریه
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/11/15
  آخرين مهلت :96/11/19
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات