صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :تهیه ، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه -961710656
  آگهي در محدوده :منطقه برق بهمن
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/11/9
  آخرين مهلت :96/11/14
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات