صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-960510650-960510593-961310580- 961310615-961210595
  آگهي در محدوده :مناطق برق نارمک-پاسداران-قدس
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/11/4
  آخرين مهلت :96/11/9
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات