صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی-961610529-961610578
  آگهي در محدوده :منطقه برق افسریه
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/10/25
  آخرين مهلت :96/10/30
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات