صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :جایگزینی کابل-برقرسانی-962110590-961410577-961410584
  آگهي در محدوده :مناطق برق سهروردی-سینا
  منتشر کننده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/10/24
  آخرين مهلت :96/10/28
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات