صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :جایگزینی-برقرسانی-961310556-961110519-960910563
  آگهي در محدوده :منطقه برق پاسداران-هفت تیر-دانشگاه
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/10/21
  آخرين مهلت :96/10/26
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات