صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-جایگزینی کابل خودنگهدار-96110435-960510507-962310566-960410552-961510546-96151547
  آگهي در محدوده :مناطق برق فردوسی-نارمک-نیاوران-رودکی-بوعلی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/10/12
  آخرين مهلت :96/10/17
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات