صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  tendertitle/f: not exist :برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-جایگزینی کابل خودنگهدار-96110435-960510507-962310566-960410552-961510546-96151547
  tenderlimited/f: not exist :مناطق برق فردوسی-نارمک-نیاوران-رودکی-بوعلی
  tenderlimited/f: not exist :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  tenderprice/f: not exist :
  tenderprice/f: not exist :
  tenderpapername/f: not exist :روزنامه اطلاعات
  releasedate/f: not exist :96/10/12
  lastchance/f: not exist :96/10/17
  paperpagenumber/f: not exist :
  توضيحات :

<< tenderback/f: not exist