صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :ارائه خدمات بخشی از فعالیتهای بهره برداری -961010506
  آگهي در محدوده :دانشگاه، تهرانپارس، آزادي، فارابي، بهمن، سينا ، شميران، فردوسی ، سعادت آباد ، قدس ، رودکی ،نیاوران و پاسداران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/10/05
  آخرين مهلت :96/10/10
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات