صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :جایگزینی کابل-برقرسانی-960410522-960210456
  آگهي در محدوده :منطقه برق رودکی-سعادت آباد
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :96/10/4
  آخرين مهلت :96/10/9
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات