صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسان درمحدوده عملياتي مناطق 22 گانه برق-961010510
  آگهي در محدوده :22 منطقه برق
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/9/25
  آخرين مهلت :96/9/29
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات