صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی-960210455-961410484-961410485-960610486-960610487
  آگهي در محدوده :منطقه برق سعادت آباد-سینا-هفده شهریور
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/9/21
  آخرين مهلت :96/9/26
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات