صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  tendertitle/f: not exist :انتقال نیرو برقرسانی-960210455-961410484-961410485-960610486-960610487
  tenderlimited/f: not exist :منطقه برق سعادت آباد-سینا-هفده شهریور
  tenderlimited/f: not exist :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  tenderprice/f: not exist :
  tenderprice/f: not exist :
  tenderpapername/f: not exist :روزنامه اطلاعات
  releasedate/f: not exist :96/9/21
  lastchance/f: not exist :96/9/26
  paperpagenumber/f: not exist :
  توضيحات :

<< tenderback/f: not exist