صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961210480-961410474-961410473
  آگهي در محدوده :منطقه برق قدس-سینا
  منتشر کننده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/9/19
  آخرين مهلت :96/9/23
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات